vĐqg Đức
Thứ 6 - 24/05
02:30 24/05
Berlin
VS
Dusseldorf
02:30 24/05
Bochum
0 - 3
Dusseldorf
Thứ 3 - 28/05
02:30 28/05
Dusseldorf
VS
Berlin
02:30 28/05
Dusseldorf
5 - 9
Bochum

Ưu tiên hàng đầu về kết quả bóng đá thể thao trong ngày và trực tuyến 24/24. Kết quả bóng đá luôn đồng hành cùng bạn mỗi ngày